Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

Ngành đào tạo năm 2023
Ngành đào tạo năm 2023 by newadmin on 30/3/2023
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019 by trind09 on 8/8/2019
THÔNG BÁO: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2019 của Khoa Y
THÔNG BÁO: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2019 của Khoa Y by tuyensinh on 21/7/2019
Hướng dẫn nhập học dành cho Tân sinh viên năm 2019
Hướng dẫn nhập học dành cho Tân sinh viên năm 2019 by tuyensinh on 21/7/2019
Kết quả xét tuyển thí sinh học theo chương trình THPT nước ngoài năm 2019
Kết quả xét tuyển thí sinh học theo chương trình THPT nước ngoài năm 2019 by tuyensinh on 18/7/2019
Kết quả xét tuyển thí sinh Tốt nghiệp đại học các ngành gần năm 2019
Kết quả xét tuyển thí sinh Tốt nghiệp đại học các ngành gần năm 2019 by tuyensinh on 17/7/2019
Kết quả xét học sinh tại các huyện nghèo biên giới , hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ
Kết quả xét học sinh tại các huyện nghèo biên giới , hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ by tuyensinh on 17/7/2019
Kết quả xét tuyển thẳng học sinh giỏi đoạt giải Quốc gia năm 2019
Kết quả xét tuyển thẳng học sinh giỏi đoạt giải Quốc gia năm 2019 by tuyensinh on 17/7/2019
Kết quả xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019
Kết quả xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 by tuyensinh on 17/7/2019
Kết quả trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2019
Kết quả trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2019 by tuyensinh on 9/7/2019
Đóng lệ phí xét tuyển năm 2019_Thông tin tài khoản ngân hàng
Đóng lệ phí xét tuyển năm 2019_Thông tin tài khoản ngân hàng by tuyensinh on 9/6/2019
Ba ngành tuyển sinh năm 2019: Y, RHM, Dược
Ba ngành tuyển sinh năm 2019: Y, RHM, Dược by tuyensinh on 16/4/2019
Ngành Răng-Hàm-Mặt chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT
Ngành Răng-Hàm-Mặt chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT by tuyensinh on 16/4/2019
Ngành Y khoa CLC xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp ĐH
Ngành Y khoa CLC xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp ĐH by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Răng-Hàm-Mặt CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019
Ngành Răng-Hàm-Mặt CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Dược học CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019
Ngành Dược học CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Y khoa CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019
Ngành Y khoa CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Đối tượng thí sinh và Phương thức xét tuyển sinh 2019
Đối tượng thí sinh và Phương thức xét tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất của Khoa Y
Thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất của Khoa Y by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Dược học chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT
Ngành Dược học chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT by tuyensinh on 14/4/2019
HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG dành cho thí sinh và phụ huynh
HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG dành cho thí sinh và phụ huynh by tuyensinh on 12/4/2019
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đợt 1
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đợt 1 by kiet on 5/8/2018
Danh sách trúng tuyển ngành Y khoa chất lượng cao năm 2018
Danh sách trúng tuyển ngành Y khoa chất lượng cao năm 2018 by kiet on 5/8/2018
Danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2018
Danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2018 by kiet on 5/8/2018
Ngưỡng điểm xét tuyển sinh đại học 2018 của Khoa Y - ĐHQG TP.HCM
Ngưỡng điểm xét tuyển sinh đại học 2018 của Khoa Y - ĐHQG TP.HCM by kiet on 17/7/2018
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, UTXT
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, UTXT by kiet on 10/7/2018
Kết quả xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Kết quả xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT by kiet on 10/7/2018
Kết quả UTXT học sinh các trường THPT có thành tích học tập xuất sắc vào Khoa Y năm 2018
Kết quả UTXT học sinh các trường THPT có thành tích học tập xuất sắc vào Khoa Y năm 2018 by kiet on 10/7/2018
Xét tuyển ĐH ngành Y khoa CLC đối với thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần
Xét tuyển ĐH ngành Y khoa CLC đối với thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần by kiet on 22/5/2018
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Khoa Y năm 2018
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Khoa Y năm 2018 by kiet on 11/4/2018
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM by kiet on 1/4/2018
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM by kiet on 27/3/2018
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y by kiet on 1/8/2017
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý by kiet on 30/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 19/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT by kiet on 19/7/2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017 by kiet on 15/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 12/7/2017
Thông báo việc gửi hồ sơ và xác nhận nhập học
Thông báo việc gửi hồ sơ và xác nhận nhập học by kiet on 27/6/2017
Hướng dẫn đăng ký Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM
Hướng dẫn đăng ký Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM by kiet on 16/5/2017
Các mốc thời gian cần lưu ý
Các mốc thời gian cần lưu ý by kiet on 24/4/2017
Tuyển sinh 2017 ngành Y đa khoa, ngành Dược học, và ngành y đa khoa chất lượng cao
Tuyển sinh 2017 ngành Y đa khoa, ngành Dược học, và ngành y đa khoa chất lượng cao by kiet on 24/4/2017
Bổ sung số lượng nguyện vọng ƯTXT học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017
Bổ sung số lượng nguyện vọng ƯTXT học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 by kiet on 23/4/2017
Thông tin về Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017
Thông tin về Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 by kiet on 23/4/2017
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Y
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Y by kiet on 23/4/2017
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQG-HCM
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQG-HCM by kiet on 23/4/2017
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016
Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 by luuphuocan on 1/9/2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 by luuphuocan on 1/9/2016
Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2016
Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2016 by luuphuocan on 29/8/2016
Hướng dẫn thủ tục nhập học cho tân sinh viên
Hướng dẫn thủ tục nhập học cho tân sinh viên by luuphuocan on 29/8/2016
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 ngành Dược học
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 ngành Dược học by luuphuocan on 20/8/2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện cập nhật ngày 19/8
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện cập nhật ngày 19/8 by luuphuocan on 19/8/2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện by luuphuocan on 17/8/2016
Thông báo đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1
Thông báo đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 by luuphuocan on 13/8/2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y by luuphuocan on 13/8/2016
Danh sách học sinh được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng năm 2016
Danh sách học sinh được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng năm 2016 by luuphuocan on 4/8/2016
Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016
Hướng dẫn Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2016 by luuphuocan on 28/7/2016
Hướng dẫn ghi phiếu Đăng ký xét tuyển
Hướng dẫn ghi phiếu Đăng ký xét tuyển by luuphuocan on 24/7/2016
Thông báo về việc nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đối với các thí sinh trúng tuyển
Thông báo về việc nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đối với các thí sinh trúng tuyển by luuphuocan on 24/7/2016
Kết quả ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu vào Khoa Y
Kết quả ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu vào Khoa Y by luuphuocan on 26/6/2016
Thông tin tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2016 của Khoa Y
Thông tin tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2016 của Khoa Y by luuphuocan on 23/6/2016
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016
Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 by luuphuocan on 23/3/2016
Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy
Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy by luuphuocan on 23/3/2016
Thông tin tuyển sinh năm 2016
Thông tin tuyển sinh năm 2016 by luuphuocan on 23/3/2016
Quy định về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016 của Bộ GD&ĐT
Quy định về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016 của Bộ GD&ĐT by luuphuocan on 27/2/2016
Quy trình đăng ký nhập học
Quy trình đăng ký nhập học by luuphuocan on 5/9/2015
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH (Tờ khai thông tin sinh viên dùng cho Tân sinh viên)
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH (Tờ khai thông tin sinh viên dùng cho Tân sinh viên) by luuphuocan on 26/8/2015
Hướng dẫn dành cho thí sinh trúng tuyển khóa 2015
Hướng dẫn dành cho thí sinh trúng tuyển khóa 2015 by luuphuocan on 24/8/2015
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NGÀNH Y ĐA KHOA
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NGÀNH Y ĐA KHOA by luuphuocan on 24/8/2015
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH Y ĐA KHOA (cập nhật ngày 22/8/2015)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH Y ĐA KHOA (cập nhật ngày 22/8/2015) by luuphuocan on 22/8/2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia by luuphuocan on 13/8/2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng học sinh THPT có thành tích học tập xuất sắc
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng học sinh THPT có thành tích học tập xuất sắc by luuphuocan on 13/8/2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng học sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng học sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo by luuphuocan on 13/8/2015
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015 by luuphuocan on 30/7/2015
Quy định xét tuyển đại học chính quy năm 2015
Quy định xét tuyển đại học chính quy năm 2015 by kiet on 16/7/2015
Thông tin tuyển sinh 2015
Thông tin tuyển sinh 2015 by luuphuocan on 12/3/2015
Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015
Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 by luuphuocan on 12/3/2015
Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2015
Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2015 by luuphuocan on 12/3/2015
Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Nhập Học
Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Nhập Học by nguyenvuylan on 21/8/2014
Tư Vấn Hướng Nghiệp Ngành Y
Tư Vấn Hướng Nghiệp Ngành Y by luuphuocan on 19/12/2013