Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

Đóng lệ phí xét tuyển năm 2019_Thông tin tài khoản ngân hàng
Đóng lệ phí xét tuyển năm 2019_Thông tin tài khoản ngân hàng by tuyensinh on 9/6/2019
Ba ngành tuyển sinh năm 2019: Y, RHM, Dược
Ba ngành tuyển sinh năm 2019: Y, RHM, Dược by tuyensinh on 16/4/2019
Ngành Răng-Hàm-Mặt chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT
Ngành Răng-Hàm-Mặt chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT by tuyensinh on 16/4/2019
Ngành Y khoa CLC xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp ĐH
Ngành Y khoa CLC xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp ĐH by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Răng-Hàm-Mặt CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019
Ngành Răng-Hàm-Mặt CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Dược học CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019
Ngành Dược học CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Y khoa CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019
Ngành Y khoa CLC: Chi tiết tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Đối tượng thí sinh và Phương thức xét tuyển sinh 2019
Đối tượng thí sinh và Phương thức xét tuyển sinh 2019 by tuyensinh on 14/4/2019
Thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất của Khoa Y
Thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất của Khoa Y by tuyensinh on 14/4/2019
Ngành Dược học chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT
Ngành Dược học chất lượng cao: Giới thiệu khái quát CTĐT by tuyensinh on 14/4/2019
HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG dành cho thí sinh và phụ huynh
HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG dành cho thí sinh và phụ huynh by tuyensinh on 12/4/2019
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đợt 1
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đợt 1 by kiet on 5/8/2018
Danh sách trúng tuyển ngành Y khoa chất lượng cao năm 2018
Danh sách trúng tuyển ngành Y khoa chất lượng cao năm 2018 by kiet on 5/8/2018
Danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2018
Danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2018 by kiet on 5/8/2018
Ngưỡng điểm xét tuyển sinh đại học 2018 của Khoa Y - ĐHQG TP.HCM
Ngưỡng điểm xét tuyển sinh đại học 2018 của Khoa Y - ĐHQG TP.HCM by kiet on 17/7/2018
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, UTXT
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, UTXT by kiet on 10/7/2018
Kết quả xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Kết quả xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT by kiet on 10/7/2018
Kết quả UTXT học sinh các trường THPT có thành tích học tập xuất sắc vào Khoa Y năm 2018
Kết quả UTXT học sinh các trường THPT có thành tích học tập xuất sắc vào Khoa Y năm 2018 by kiet on 10/7/2018
Xét tuyển ĐH ngành Y khoa CLC đối với thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần
Xét tuyển ĐH ngành Y khoa CLC đối với thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần by kiet on 22/5/2018
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Khoa Y năm 2018
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Khoa Y năm 2018 by kiet on 11/4/2018
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM by kiet on 1/4/2018
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM by kiet on 27/3/2018
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y by kiet on 1/8/2017
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý by kiet on 30/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 19/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT by kiet on 19/7/2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017 by kiet on 15/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 12/7/2017
1 2 3