Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM by kiet on 1/4/2018
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM by kiet on 27/3/2018
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y by kiet on 1/8/2017
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý by kiet on 30/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 19/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT by kiet on 19/7/2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017 by kiet on 15/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 12/7/2017
Thông báo việc gửi hồ sơ và xác nhận nhập học
Thông báo việc gửi hồ sơ và xác nhận nhập học by kiet on 27/6/2017
Hướng dẫn đăng ký Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM
Hướng dẫn đăng ký Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM by kiet on 16/5/2017
Các mốc thời gian cần lưu ý
Các mốc thời gian cần lưu ý by kiet on 24/4/2017
Tuyển sinh 2017 ngành Y đa khoa, ngành Dược học, và ngành y đa khoa chất lượng cao
Tuyển sinh 2017 ngành Y đa khoa, ngành Dược học, và ngành y đa khoa chất lượng cao by kiet on 24/4/2017
Bổ sung số lượng nguyện vọng ƯTXT học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017
Bổ sung số lượng nguyện vọng ƯTXT học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 by kiet on 23/4/2017
Thông tin về Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017
Thông tin về Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 by kiet on 23/4/2017
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Y
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Y by kiet on 23/4/2017
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQG-HCM
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQG-HCM by kiet on 23/4/2017
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016
Thông báo về việc nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 by luuphuocan on 1/9/2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 by luuphuocan on 1/9/2016
Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2016
Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2016 by luuphuocan on 29/8/2016
Hướng dẫn thủ tục nhập học cho tân sinh viên
Hướng dẫn thủ tục nhập học cho tân sinh viên by luuphuocan on 29/8/2016
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 ngành Dược học
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 ngành Dược học by luuphuocan on 20/8/2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện cập nhật ngày 19/8
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện cập nhật ngày 19/8 by luuphuocan on 19/8/2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện
Danh sách thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi qua bưu điện by luuphuocan on 17/8/2016
Thông báo đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1
Thông báo đối với các thí sinh trúng tuyển đợt 1 by luuphuocan on 13/8/2016
1 2 3