Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

Kế học đào tạo năm học 2014-2015
Kế học đào tạo năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 11/3/2015
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 lớp: Y2014
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 lớp: Y2014 by nguyenvuylan on 26/1/2015
Phân chia tiết học
Phân chia tiết học by nguyenvuylan on 6/8/2014
Phân công Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập cho các khóa trong năm học 2014-2015
Phân công Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập cho các khóa trong năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 6/8/2014
Đóng Học Phí Học Kỳ 1 Năm Học 2014-2015
Đóng Học Phí Học Kỳ 1 Năm Học 2014-2015 by nguyenvuylan on 28/7/2014
Thông báo nghỉ Tết
Thông báo nghỉ Tết by buithithuyhang on 9/1/2014
Danh sách sinh viên chưa đóng học phí HKI 2013-2014
Danh sách sinh viên chưa đóng học phí HKI 2013-2014 by buithithuyhang on 19/12/2013
Danh sách SV đã đóng học phí học lại HKI 2013-2014
Danh sách SV đã đóng học phí học lại HKI 2013-2014 by buithithuyhang on 19/12/2013
Nộp hình cho chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
Nộp hình cho chứng chỉ Giáo dục quốc phòng by buithithuyhang on 19/12/2013
Sinh viên chưa đóng học phí KII 2012-2013
Sinh viên chưa đóng học phí KII 2012-2013 by buithithuyhang on 19/12/2013
Thông báo đóng học phí học lại HKI 2013-2014
Thông báo đóng học phí học lại HKI 2013-2014 by buithithuyhang on 19/12/2013
Thông báo đăng ký học lại HKI 2013
Thông báo đăng ký học lại HKI 2013 by buithithuyhang on 19/12/2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2013 NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2013 NĂM HỌC 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
ĐĂNG KÝ HỌC LẠI TRONG HK1 - 2013-2014
ĐĂNG KÝ HỌC LẠI TRONG HK1 - 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TỔNG THỂ KHOA Y NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TỔNG THỂ KHOA Y NĂM HỌC 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2011  NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2011 NĂM HỌC 2013-2014 by vutruongan on 11/12/2013
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE by vutruongan on 11/12/2013
KẾ HOẠCH DÀO TẠO DÀNH CHO Y2012 NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH DÀO TẠO DÀNH CHO Y2012 NĂM HỌC 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE by buithithuyhang on 11/12/2013