Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
 
Trình Đơn  
 Search

Kế học đào tạo năm học 2014-2015
Kế học đào tạo năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 11/3/2015
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 lớp: Y2014
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 lớp: Y2014 by nguyenvuylan on 26/1/2015
Phân chia tiết học
Phân chia tiết học by nguyenvuylan on 6/8/2014
Phân công Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập cho các khóa trong năm học 2014-2015
Phân công Giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập cho các khóa trong năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 6/8/2014
Đóng Học Phí Học Kỳ 1 Năm Học 2014-2015
Đóng Học Phí Học Kỳ 1 Năm Học 2014-2015 by nguyenvuylan on 28/7/2014
Thông báo nghỉ Tết
Thông báo nghỉ Tết by buithithuyhang on 9/1/2014
Danh sách sinh viên chưa đóng học phí HKI 2013-2014
Danh sách sinh viên chưa đóng học phí HKI 2013-2014 by buithithuyhang on 19/12/2013
Danh sách SV đã đóng học phí học lại HKI 2013-2014
Danh sách SV đã đóng học phí học lại HKI 2013-2014 by buithithuyhang on 19/12/2013
Nộp hình cho chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
Nộp hình cho chứng chỉ Giáo dục quốc phòng by buithithuyhang on 19/12/2013
Sinh viên chưa đóng học phí KII 2012-2013
Sinh viên chưa đóng học phí KII 2012-2013 by buithithuyhang on 19/12/2013
Thông báo đóng học phí học lại HKI 2013-2014
Thông báo đóng học phí học lại HKI 2013-2014 by buithithuyhang on 19/12/2013
Thông báo đăng ký học lại HKI 2013
Thông báo đăng ký học lại HKI 2013 by buithithuyhang on 19/12/2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2013 NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2013 NĂM HỌC 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
ĐĂNG KÝ HỌC LẠI TRONG HK1 - 2013-2014
ĐĂNG KÝ HỌC LẠI TRONG HK1 - 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TỔNG THỂ KHOA Y NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TỔNG THỂ KHOA Y NĂM HỌC 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2011  NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO Y2011 NĂM HỌC 2013-2014 by vutruongan on 11/12/2013
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE by vutruongan on 11/12/2013
KẾ HOẠCH DÀO TẠO DÀNH CHO Y2012 NĂM HỌC 2013-2014
KẾ HOẠCH DÀO TẠO DÀNH CHO Y2012 NĂM HỌC 2013-2014 by buithithuyhang on 11/12/2013
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE
LỊCH KIỂM TRA - THI KẾT THÚC MÔN HỌC & MODULE by buithithuyhang on 11/12/2013
Text/HTML
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X