Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Thời Khóa Biểu
Thi kỹ năng module Hệ sinh dục, thai nghén và sinh sản - Sinh viên lớp Y2012
Start Date/Time: 17 Tháng Ba 2015 5:30 SA
End Date/Time: 17 Tháng Ba 2015 3:30 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
Thi kỹ năng module Hệ sinh dục, thai nghén và sinh sản - Sinh viên lớp Y2012
Thời gian: 07:45  
Địa điểm: Phòng 612, 614 - Nhà điều hành ĐHQG-HCM
Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 17 Tháng Ba 2015

 Return         

 Single     
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019