Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
Thi kỹ năng module Hệ sinh dục, thai nghén và sinh sản - Sinh viên lớp Y2012
Start Date/Time: Tuesday, March 17, 2015 5:30 AM
End Date/Time: Tuesday, March 17, 2015 3:30 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
Thi kỹ năng module Hệ sinh dục, thai nghén và sinh sản - Sinh viên lớp Y2012
Thời gian: 07:45  
Địa điểm: Phòng 612, 614 - Nhà điều hành ĐHQG-HCM
Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On Tuesday, March 17, 2015

 Return         

 Single