Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
Tân SV K2023 nhập học
Start Date/Time: 28 Tháng Tám 2023 11:00 CH
End Date/Time: 28 Tháng Tám 2023 11:30 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Chào đón Tân SV khóa 2023 nhập học

Owned by PĐT On 30 Tháng Tám 2023

 Return         

 Single