Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
Đón đoàn ĐHQG-HCM đánh giá CTĐT y khoa
Start Date/Time: 03 Tháng Tám 2022 9:00 SA
End Date/Time: 03 Tháng Tám 2022 9:30 SA
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Đón đoàn đánh giá chương trình đào tạo ngành y khoa trong giai đoạn 2017-2021

Owned by Duy Nguyen On 03 Tháng Tám 2022

 Return         

 Single