Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
Sinh hoạt giáo vụ Y2014
Start Date/Time: 19 Tháng Ba 2015 5:30 SA
End Date/Time: 19 Tháng Ba 2015 4:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
Sinh hoạt giáo vụ với lớp Y2014

Thành phần: ThS.N.T.Kiệt, Phó trưởng Phòng Đào tạo & CTSV

Thời gian; 09:45

Địa điểm: Phòng 606 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 17 Tháng Ba 2015

 Return         

 Single