Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Thời Khóa Biểu
Sinh hoạt giáo vụ Y2014
Start Date/Time: 19 Tháng Ba 2015 5:30 SA
End Date/Time: 19 Tháng Ba 2015 4:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
Sinh hoạt giáo vụ với lớp Y2014

Thành phần: ThS.N.T.Kiệt, Phó trưởng Phòng Đào tạo & CTSV

Thời gian; 09:45

Địa điểm: Phòng 606 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 17 Tháng Ba 2015

 Return         

 Single     
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019