Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
Tư vấn tuyển sinh năm 2015 tại An Giang
Start Date/Time: 09 Tháng Ba 2015 3:30 CH
End Date/Time: 10 Tháng Ba 2015 4:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
Tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh năm 2015 do ĐHQG-HCM tổ chức
Thành phần: P.ĐT&CTSV: ThS.BS.N.T.Vũ, BS.P.C.Hiếu
Địa điểm: Tỉnh An Giang
Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 10 Tháng Ba 2015

 Return         

 Single