Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Thời Khóa Biểu
Làm việc với Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Start Date/Time: 02 Tháng Ba 2015 3:30 CH
End Date/Time: 02 Tháng Ba 2015 4:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
09:00 Làm việc với Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức về việc gửi sinh viên thực tập tại bệnh viện
Thành phần: ThS.N.T.Kiệt (P.ĐT&CTSV), TS.N.X.C.Huyên (BM SL-SLB)
Địa điểm: Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức

Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 10 Tháng Ba 2015

 Return         

 Single     
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019