Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
Tư vấn tuyển sinh năm 2015 tại Tỉnh Vĩnh Long
Start Date/Time: 06 Tháng Ba 2015 3:30 CH
End Date/Time: 06 Tháng Ba 2015 4:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
Tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh năm 2015 do ĐHQG-HCM tổ chức
Thành phần: P.ĐT&CTSV: ThS.BS.V.V.Phú, Ông L.P.An
Địa điểm: Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tỉnh Vĩnh Long


Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 10 Tháng Ba 2015

 Return         

 Single