Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
THI Y HỌC QUỐC PHÒNG - NHÓM 2
Start Date/Time: 12 Tháng Sáu 2015 8:00 SA
End Date/Time: 12 Tháng Sáu 2015 5:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
THI Y HỌC QUỐC PHÒNG - NHÓM 2
(59 SV)
Phòng 606
Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 27 Tháng Giêng 2015

 Return         

 Single