Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

Ngày hội thông tin - Học bổng Amcham2016
Ngày hội thông tin - Học bổng Amcham2016 by kiet on 6/9/2016
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kì II năm học 2014-2015 của sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kì II năm học 2014-2015 của sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP by nguyenvuylan on 18/3/2015
Thông Báo Tuyển Sinh Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015
Thông Báo Tuyển Sinh Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015 by nguyenvuylan on 13/3/2015
Foreigner Physical Examination Form
Foreigner Physical Examination Form by nguyenvuylan on 13/3/2015
Hồ Sơ Tiếng Việt Dự Tuyển Học Bổng Hiệp Định Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015
Hồ Sơ Tiếng Việt Dự Tuyển Học Bổng Hiệp Định Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015 by nguyenvuylan on 13/3/2015
Giấy Xác Nhận
Giấy Xác Nhận by nguyenvuylan on 13/3/2015
Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật
Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật by nguyenvuylan on 13/3/2015
Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức
Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Đại Học Ở Nước Ngoài
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Đại Học Ở Nước Ngoài by nguyenvuylan on 13/3/2015
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Thạc Sĩ/Tiến Sĩ Ở Nước Ngoài
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Thạc Sĩ/Tiến Sĩ Ở Nước Ngoài by nguyenvuylan on 13/3/2015
Chinese Institutions Admitting International Students Under Chinese Government Scholarship Programs
Chinese Institutions Admitting International Students Under Chinese Government Scholarship Programs by nguyenvuylan on 13/3/2015
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015 by nguyenvuylan on 13/3/2015
Thông báo V/v đóng học phí học kỳ II năm 2014-2015
Thông báo V/v đóng học phí học kỳ II năm 2014-2015 by nguyenvuylan on 11/3/2015
Thông báo lịch thi VNU-EPT năm 2015 của Trung Tâm Khảo Thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM
Thông báo lịch thi VNU-EPT năm 2015 của Trung Tâm Khảo Thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM by nguyenvuylan on 11/2/2015
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và tăng cường công tác ANTT, ATXH thời điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và tăng cường công tác ANTT, ATXH thời điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 by nguyenvuylan on 29/1/2015
Mẩu Thống Kê Hoạt Động Cá Nhân Lớp Y2013
Mẩu Thống Kê Hoạt Động Cá Nhân Lớp Y2013 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ i, năm học 2014-2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ i, năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Phiếu Thông Tin Cá Nhân
Phiếu Thông Tin Cá Nhân by nguyenvuylan on 16/1/2015
Mẩu danh sách các hoạt động đã tham gia Năm học 2013-2014
Mẩu danh sách các hoạt động đã tham gia Năm học 2013-2014 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1, năm 2014-2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1, năm 2014-2015 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Thông báo kết quả xét chọn nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2014-2015
Thông báo kết quả xét chọn nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 15/1/2015
Thông báo về việc tham dự buổi meeting và sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12
Thông báo về việc tham dự buổi meeting và sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12 by nguyenvuylan on 27/11/2014
Thông báo về việc khai Chương trình Học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2014
Thông báo về việc khai Chương trình Học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2014 by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc tham gia kỳ thi VNU-EPT miễn phí
Thông báo về việc tham gia kỳ thi VNU-EPT miễn phí by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông trong khu đô thị ĐHQG-HCM
Thông báo về việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông trong khu đô thị ĐHQG-HCM by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc đóng học phí môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, môn Giáo dục thể chất 1&2, hóa chất môn Hóa học và mẫu vật tươi môn sinh học tế bào học kỳ I năm học 2014-2015
Thông báo về việc đóng học phí môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, môn Giáo dục thể chất 1&2, hóa chất môn Hóa học và mẫu vật tươi môn sinh học tế bào học kỳ I năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc Chương trình Học bổng nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên - 2014
Thông báo về việc Chương trình Học bổng nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên - 2014 by nguyenvuylan on 28/10/2014
Công văn về chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Indonesia
Công văn về chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Indonesia by nguyenvuylan on 9/10/2014
Thông báo tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2014
Thông báo tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2014 by nguyenvuylan on 20/9/2014
Thông báo về việc triển khai Học bổng Kumho Asiana năm 2014
Thông báo về việc triển khai Học bổng Kumho Asiana năm 2014 by nguyenvuylan on 20/9/2014
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2014
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2014 by nguyenvuylan on 20/9/2014
HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC ĐỀ ÁN 599 NĂM 2014
HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI HỌC ĐẠI HỌC ĐỀ ÁN 599 NĂM 2014 by nguyenvuylan on 20/9/2014
Thông báo về việc xét học bổng Quỹ học bổng POSCO TJ Park 2014
Thông báo về việc xét học bổng Quỹ học bổng POSCO TJ Park 2014 by nguyenvuylan on 9/9/2014
Thông tin nội trú cho sinh viên trong ĐHQG-HCM năm học 2014-2015
Thông tin nội trú cho sinh viên trong ĐHQG-HCM năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 22/8/2014
Thông báo V/v nộp hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP
Thông báo V/v nộp hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP by nguyenvuylan on 17/8/2014
Thông báo V/v đăng ký học lại kỳ 1, năm học 2014-2015
Thông báo V/v đăng ký học lại kỳ 1, năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 17/8/2014
Quy định tiếp sinh viên 2014-2015
Quy định tiếp sinh viên 2014-2015 by nguyenvuylan on 6/8/2014
Thông báo: Về việc triển khai cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc đô thị đại học" năm 2014
Thông báo: Về việc triển khai cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc đô thị đại học" năm 2014 by nguyenvuylan on 21/7/2014
Thông báo: Về việc chọn sinh viên tham dự Diễn đàn Văn hóa Thanh niên Đông Nam Á lần thứ 12 và ASEAN +3 lần thứ 2 tại Indonesia
Thông báo: Về việc chọn sinh viên tham dự Diễn đàn Văn hóa Thanh niên Đông Nam Á lần thứ 12 và ASEAN +3 lần thứ 2 tại Indonesia by nguyenvuylan on 21/7/2014
Thông báo: Về việc đăng kí chương trình "Sinh viên tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân" tại bệnh viện Bình Dân
Thông báo: Về việc đăng kí chương trình "Sinh viên tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân" tại bệnh viện Bình Dân by nguyenvuylan on 21/7/2014
Thông báo: Về việc hoãn tham gia Lễ hội Âm nhạc và Văn hóa ASEAN tại Thái Lan
Thông báo: Về việc hoãn tham gia Lễ hội Âm nhạc và Văn hóa ASEAN tại Thái Lan by nguyenvuylan on 21/7/2014
Thông báo về việc chọn sinh viên tham gia Lễ hội Âm nhạc và Văn hóa ASEAN tại Thái Lan
Thông báo về việc chọn sinh viên tham gia Lễ hội Âm nhạc và Văn hóa ASEAN tại Thái Lan by trinhminhtri on 3/7/2014
Thông báo về việc xét học bổng Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ
Thông báo về việc xét học bổng Quỹ học bổng Mitsubishi UFJ by trinhminhtri on 3/7/2014
Chiếu phim kỷ niệm bác sĩ Alexandre Yesrin
Chiếu phim kỷ niệm bác sĩ Alexandre Yesrin by trind09 on 13/6/2014
Đội công tác xã hội ra quân: Đo huyết áp và tư vấn sức khỏe cho sinh viên ở kí túc xá
Đội công tác xã hội ra quân: Đo huyết áp và tư vấn sức khỏe cho sinh viên ở kí túc xá by Quốc Phong on 11/5/2014
Sinh viên Khoa Y tham dự chung kết hội thi Vườn ươm Mendel lần thứ XIII - 2014
Sinh viên Khoa Y tham dự chung kết hội thi Vườn ươm Mendel lần thứ XIII - 2014 by Bích Trâm on 11/5/2014
Hội trại truyền thống Khoa Y lần II 2014
Hội trại truyền thống Khoa Y lần II 2014 by Thu Hà on 11/5/2014
Hoạt động làm xanh - sạch tuyến đường thanh niên khu Đô thị ĐHQG-HCM
Hoạt động làm xanh - sạch tuyến đường thanh niên khu Đô thị ĐHQG-HCM by Quốc Phong on 11/5/2014
Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện SV
Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện SV by trinhminhtri on 19/12/2013
Chương trình ca nhạc về lại phố xưa
Chương trình ca nhạc về lại phố xưa by trinhminhtri on 19/12/2013
Chương trình Doanh Nghiệp và Sinh viên 2013
Chương trình Doanh Nghiệp và Sinh viên 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Chương trình hiến máu tình nguyện 2013
Chương trình hiến máu tình nguyện 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Chương trình tặng quà cho SV dân tộc thiểu số
Chương trình tặng quà cho SV dân tộc thiểu số by trinhminhtri on 19/12/2013
Giải quyết đơn SV Thang 4-2013
Giải quyết đơn SV Thang 4-2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng AmCham 2013
Học bổng AmCham 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng Cathay 2013
Học bổng Cathay 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng CGRH tiếp sức đến trường 2013
Học bổng CGRH tiếp sức đến trường 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng PonyChung 2013
Học bổng PonyChung 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng Posco 2013
Học bổng Posco 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Đăng ký thi lái xe A1 - Chất liệu PET
Đăng ký thi lái xe A1 - Chất liệu PET by trinhminhtri on 19/12/2013
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng khu đô thị ĐHQG
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng khu đô thị ĐHQG by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng thủ khoa khó khăn Báo Thanh Niên
Học bổng thủ khoa khó khăn Báo Thanh Niên by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng thủ khoa khó khăn Báo Tiền Phong
Học bổng thủ khoa khó khăn Báo Tiền Phong by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng thủ khoa
Học bổng thủ khoa by trinhminhtri on 19/12/2013
Học bổng Vu A Dinh 2012-2013
Học bổng Vu A Dinh 2012-2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Khảo sát SV ngoại trú trên khu đô thị ĐHQG
Khảo sát SV ngoại trú trên khu đô thị ĐHQG by trinhminhtri on 19/12/2013
Kiểm tra tình trạng buôn bán ấn phẩm vật phẩm trong SV
Kiểm tra tình trạng buôn bán ấn phẩm vật phẩm trong SV by trinhminhtri on 19/12/2013
Nộp đơn Học bổng Mitsubishi 2013
Nộp đơn Học bổng Mitsubishi 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Tham dự hội sách y khoa 2013
Tham dự hội sách y khoa 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Tham gia Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc
Tham gia Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc by trinhminhtri on 19/12/2013
Triệu tập sinh viên dự lễ khai giảng 2013-2014
Triệu tập sinh viên dự lễ khai giảng 2013-2014 by trinhminhtri on 19/12/2013
Tổ chức hội nghị đối thoại BCN 2012-2013
Tổ chức hội nghị đối thoại BCN 2012-2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Tổ chức ngày hội tân SV 2013
Tổ chức ngày hội tân SV 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Tổ chức thi sát hạch và cấp phép lái xe A1 tháng 11-2013
Tổ chức thi sát hạch và cấp phép lái xe A1 tháng 11-2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Danh sách cấp học bổng KKHT HKI 2011-2012
Danh sách cấp học bổng KKHT HKI 2011-2012 by trinhminhtri on 19/12/2013
Danh sách cấp học bổng KKHT HKI 2012-2013
Danh sách cấp học bổng KKHT HKI 2012-2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Danh sách cấp học bổng KKHT HKII 2011-2012
Danh sách cấp học bổng KKHT HKII 2011-2012 by trinhminhtri on 19/12/2013
Danh sách cấp học bổng KKHT HKII 2012-2013
Danh sách cấp học bổng KKHT HKII 2012-2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Kết quả học bổng Mitsubishi 2013 của ĐHQG
Kết quả học bổng Mitsubishi 2013 của ĐHQG by trinhminhtri on 19/12/2013
Kết quả học bổng Mitsubishi 2013
Kết quả học bổng Mitsubishi 2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Danh sách khen thưởng Sinh viên 2010-2011
Danh sách khen thưởng Sinh viên 2010-2011 by trinhminhtri on 19/12/2013
Danh sách khen thưởng Sinh viên 2011-2012
Danh sách khen thưởng Sinh viên 2011-2012 by trinhminhtri on 19/12/2013
Danh sách khen thưởng Sinh viên 2012-2013
Danh sách khen thưởng Sinh viên 2012-2013 by trinhminhtri on 19/12/2013
Kết quản điểm rèn luyện SV 2011-2012 Lớp Y2010
Kết quản điểm rèn luyện SV 2011-2012 Lớp Y2010 by trinhminhtri on 19/12/2013
Kết quản điểm rèn luyện SV 2012-2013 Lớp Y2010
Kết quản điểm rèn luyện SV 2012-2013 Lớp Y2010 by trinhminhtri on 19/12/2013
Kết quản điểm rèn luyện SV HKI 2011-2012 Lớp Y2010
Kết quản điểm rèn luyện SV HKI 2011-2012 Lớp Y2010 by trinhminhtri on 19/12/2013