Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
 
Trình Đơn  
 Search

Văn mẫu và bác sĩ
Văn mẫu và bác sĩ by nguyenvuylan on 21/10/2014
Bác sĩ và y đức
Bác sĩ và y đức by nguyenvuylan on 21/10/2014
Người Đàn Ông Mẫu Mực
Người Đàn Ông Mẫu Mực by nguyenvuylan on 5/8/2014
Lời trăng trối của bác sĩ qua đời vì ung thư
Lời trăng trối của bác sĩ qua đời vì ung thư by nguyenvuylan on 30/6/2014
Mưu sinh làm lu mờ y đức
Mưu sinh làm lu mờ y đức by nguyetnga on 8/1/2014
Xét nghiệm
Xét nghiệm by Mishio Amano on 22/12/2013
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tạo lập nền y đức mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tạo lập nền y đức mới by trind09 on 9/12/2013
Cần dạy đạo đức nghề y
Cần dạy đạo đức nghề y by trind09 on 9/12/2013
Giá trị của hòi bệnh
Giá trị của hòi bệnh by trind09 on 9/12/2013
Ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức
Ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức by trind09 on 9/12/2013
Những thầy thuốc hết lòng phục vụ bệnh nhân
Những thầy thuốc hết lòng phục vụ bệnh nhân by trind09 on 9/12/2013
Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức với việc nâng cao y đức thầy thuốc hiện nay
Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức với việc nâng cao y đức thầy thuốc hiện nay by trind09 on 9/12/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần IV)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần IV) by diemxua on 16/11/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần III)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần III) by yuna on 16/11/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần II)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần II) by kenshin on 16/11/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần I)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần I) by kira on 16/11/2013
Bài thơ về Sinh viên Y khoa
Bài thơ về Sinh viên Y khoa by Mishio Amano on 16/11/2013
Thư gửi em, sinh viên y khoa tương lai
Thư gửi em, sinh viên y khoa tương lai by Kaori Misaka on 16/11/2013
Hút thuốc lá trong sinh viên đại học y Hà Nội: thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng
Hút thuốc lá trong sinh viên đại học y Hà Nội: thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng by Sayuri Kurata on 16/11/2013
Lời tuyên thệ của sinh viên y khoa trong ngày tốt nghiệp
Lời tuyên thệ của sinh viên y khoa trong ngày tốt nghiệp by Akiko Minase on 16/11/2013
Sinh viên Y khoa Đặng Văn Chung hết lòng vì người bệnh
Sinh viên Y khoa Đặng Văn Chung hết lòng vì người bệnh by Mai Kawasumi on 16/11/2013
Hội chứng sinh viên y khoa
Hội chứng sinh viên y khoa by Shiori Misaka on 16/11/2013
Ám ảnh khủng khiếp của sinh viên y khoa
Ám ảnh khủng khiếp của sinh viên y khoa by Makoto Sawatari on 16/11/2013
Text/HTML
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X