Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Trình Đơn  
 Search

Ngày hội thông tin - Học bổng Amcham2016
Ngày hội thông tin - Học bổng Amcham2016 by kiet on 6/9/2016
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kì II năm học 2014-2015 của sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn, giảm học phí học kì II năm học 2014-2015 của sinh viên theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP by nguyenvuylan on 18/3/2015
Thông Báo Tuyển Sinh Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015
Thông Báo Tuyển Sinh Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015 by nguyenvuylan on 13/3/2015
Foreigner Physical Examination Form
Foreigner Physical Examination Form by nguyenvuylan on 13/3/2015
Hồ Sơ Tiếng Việt Dự Tuyển Học Bổng Hiệp Định Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015
Hồ Sơ Tiếng Việt Dự Tuyển Học Bổng Hiệp Định Đi Học Tại Trung Quốc Năm 2015 by nguyenvuylan on 13/3/2015
Giấy Xác Nhận
Giấy Xác Nhận by nguyenvuylan on 13/3/2015
Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật
Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật by nguyenvuylan on 13/3/2015
Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức
Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh
Bản Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Của Lưu Học Sinh by nguyenvuylan on 13/3/2015
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Đại Học Ở Nước Ngoài
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Đại Học Ở Nước Ngoài by nguyenvuylan on 13/3/2015
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Thạc Sĩ/Tiến Sĩ Ở Nước Ngoài
Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Đi Học Thạc Sĩ/Tiến Sĩ Ở Nước Ngoài by nguyenvuylan on 13/3/2015
Chinese Institutions Admitting International Students Under Chinese Government Scholarship Programs
Chinese Institutions Admitting International Students Under Chinese Government Scholarship Programs by nguyenvuylan on 13/3/2015
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015 by nguyenvuylan on 13/3/2015
Thông báo V/v đóng học phí học kỳ II năm 2014-2015
Thông báo V/v đóng học phí học kỳ II năm 2014-2015 by nguyenvuylan on 11/3/2015
Thông báo lịch thi VNU-EPT năm 2015 của Trung Tâm Khảo Thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM
Thông báo lịch thi VNU-EPT năm 2015 của Trung Tâm Khảo Thí Tiếng Anh ĐHQG-HCM by nguyenvuylan on 11/2/2015
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và tăng cường công tác ANTT, ATXH thời điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và tăng cường công tác ANTT, ATXH thời điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 by nguyenvuylan on 29/1/2015
Mẩu Thống Kê Hoạt Động Cá Nhân Lớp Y2013
Mẩu Thống Kê Hoạt Động Cá Nhân Lớp Y2013 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ i, năm học 2014-2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ i, năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Phiếu Thông Tin Cá Nhân
Phiếu Thông Tin Cá Nhân by nguyenvuylan on 16/1/2015
Mẩu danh sách các hoạt động đã tham gia Năm học 2013-2014
Mẩu danh sách các hoạt động đã tham gia Năm học 2013-2014 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1, năm 2014-2015
Thông báo kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1, năm 2014-2015 by nguyenvuylan on 16/1/2015
Thông báo kết quả xét chọn nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2014-2015
Thông báo kết quả xét chọn nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 1 năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 15/1/2015
Thông báo về việc tham dự buổi meeting và sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12
Thông báo về việc tham dự buổi meeting và sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12 by nguyenvuylan on 27/11/2014
Thông báo về việc khai Chương trình Học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2014
Thông báo về việc khai Chương trình Học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2014 by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc tham gia kỳ thi VNU-EPT miễn phí
Thông báo về việc tham gia kỳ thi VNU-EPT miễn phí by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông trong khu đô thị ĐHQG-HCM
Thông báo về việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông trong khu đô thị ĐHQG-HCM by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc đóng học phí môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, môn Giáo dục thể chất 1&2, hóa chất môn Hóa học và mẫu vật tươi môn sinh học tế bào học kỳ I năm học 2014-2015
Thông báo về việc đóng học phí môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, môn Giáo dục thể chất 1&2, hóa chất môn Hóa học và mẫu vật tươi môn sinh học tế bào học kỳ I năm học 2014-2015 by nguyenvuylan on 11/11/2014
Thông báo về việc Chương trình Học bổng nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên - 2014
Thông báo về việc Chương trình Học bổng nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên - 2014 by nguyenvuylan on 28/10/2014
1 2 3