Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
 
Trình Đơn  
 Search

Văn mẫu và bác sĩ
Văn mẫu và bác sĩ by nguyenvuylan on 21/10/2014
Bác sĩ và y đức
Bác sĩ và y đức by nguyenvuylan on 21/10/2014
Người Đàn Ông Mẫu Mực
Người Đàn Ông Mẫu Mực by nguyenvuylan on 5/8/2014
Lời trăng trối của bác sĩ qua đời vì ung thư
Lời trăng trối của bác sĩ qua đời vì ung thư by nguyenvuylan on 30/6/2014
Mưu sinh làm lu mờ y đức
Mưu sinh làm lu mờ y đức by nguyetnga on 8/1/2014
Xét nghiệm
Xét nghiệm by Mishio Amano on 22/12/2013
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tạo lập nền y đức mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tạo lập nền y đức mới by trind09 on 9/12/2013
Cần dạy đạo đức nghề y
Cần dạy đạo đức nghề y by trind09 on 9/12/2013
Giá trị của hòi bệnh
Giá trị của hòi bệnh by trind09 on 9/12/2013
Ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức
Ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức by trind09 on 9/12/2013
Những thầy thuốc hết lòng phục vụ bệnh nhân
Những thầy thuốc hết lòng phục vụ bệnh nhân by trind09 on 9/12/2013
Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức với việc nâng cao y đức thầy thuốc hiện nay
Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức với việc nâng cao y đức thầy thuốc hiện nay by trind09 on 9/12/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần IV)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần IV) by diemxua on 16/11/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần III)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần III) by yuna on 16/11/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần II)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần II) by kenshin on 16/11/2013
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần I)
Mấy lời khuyên sinh viên y khoa (Phần I) by kira on 16/11/2013
Bài thơ về Sinh viên Y khoa
Bài thơ về Sinh viên Y khoa by Mishio Amano on 16/11/2013
Thư gửi em, sinh viên y khoa tương lai
Thư gửi em, sinh viên y khoa tương lai by Kaori Misaka on 16/11/2013
Hút thuốc lá trong sinh viên đại học y Hà Nội: thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng
Hút thuốc lá trong sinh viên đại học y Hà Nội: thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng by Sayuri Kurata on 16/11/2013
Lời tuyên thệ của sinh viên y khoa trong ngày tốt nghiệp
Lời tuyên thệ của sinh viên y khoa trong ngày tốt nghiệp by Akiko Minase on 16/11/2013
Sinh viên Y khoa Đặng Văn Chung hết lòng vì người bệnh
Sinh viên Y khoa Đặng Văn Chung hết lòng vì người bệnh by Mai Kawasumi on 16/11/2013
Hội chứng sinh viên y khoa
Hội chứng sinh viên y khoa by Shiori Misaka on 16/11/2013
Ám ảnh khủng khiếp của sinh viên y khoa
Ám ảnh khủng khiếp của sinh viên y khoa by Makoto Sawatari on 16/11/2013