Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
    
Em có tham dự thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức, vậy em ở Khu vực 2 NT thì em có được cộng điểm không?
Em có tham dự thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức, vậy em ở Khu vực 2 NT thì em có được cộng điểm không? by tuyensinh2019 on 15/4/2019
Em học lực khá thì em có thể đăng ký xét tuyển vào Khoa Y được hay không?
Em học lực khá thì em có thể đăng ký xét tuyển vào Khoa Y được hay không? by tuyensinh2019 on 16/4/2019
Em nộp một bộ hồ sơ để đăng ký UTXT vào cả 3 ngành Y khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt có được không?
Em nộp một bộ hồ sơ để đăng ký UTXT vào cả 3 ngành Y khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt có được không? by tuyensinh2019 on 15/4/2019
Em đăng ký 3 phương thức xét tuyển là: UTXT, DGNL, KQ thi THPT quốc gia năm 2019, nếu em trúng tuyển ở phương thức UTXT thì em có đươc xét tuyển theo phương thức KQ thi THPT quốc gia năm 2019 nữa hay không?
Em đăng ký 3 phương thức xét tuyển là: UTXT, DGNL, KQ thi THPT quốc gia năm 2019, nếu em trúng tuyển ở phương thức UTXT thì em có đươc xét tuyển theo phương thức KQ thi THPT quốc gia năm 2019 nữa hay không? by tuyensinh2019 on 15/4/2019
Em lấy kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển được không?
Em lấy kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển được không? by tuyensinh2019 on 17/4/2019
Có mấy lối vào các ngành Y, D, RHM?
Có mấy lối vào các ngành Y, D, RHM? by tuyensinh2019 on 15/4/2019
Khoa Y đào tạo bao nhiêu ngành? Ngành nào đào tạo đại trà? Ngành nào đào tạo chất lượng cao?
Khoa Y đào tạo bao nhiêu ngành? Ngành nào đào tạo đại trà? Ngành nào đào tạo chất lượng cao? by tuyensinh2019 on 15/4/2019
Khoa Y ĐHQG-HCM thuộc trường nào?
Khoa Y ĐHQG-HCM thuộc trường nào? by tuyensinh2019 on 16/4/2019
Để được tư vấn thêm thì em liên lạc ở đâu?
Để được tư vấn thêm thì em liên lạc ở đâu? by nguyenthanhvu on 16/4/2019
Học phí hàng năm của trường là bao nhiêu?
Học phí hàng năm của trường là bao nhiêu? by tuyensinh on 15/4/2019
1 2 3 4 
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X