1. Đối tượng thí sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Kỹ thuật y sinhtại các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm Trường Đại học Quốc Tế, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Trường Đại học Bách Khoa.

2. Chỉ tiêu:

Tối đa 30% tổng chỉ tiêu của ngành (tương đương 30 SV).

3. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thời gian tốt nghiệp đại học không quá 3 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học từ7,5 trở lên, trong đó điểm của các môn ngành gần phải từ 6,0 trở lên. Danh sách các môn ngành gần trong chương trình đào tạo của trường đại học mà thí sinh đã tốt nghiêp cụ thể như sau:-     

Ngành gần

(Mã trường)

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển các môn ngành gần

Công nghệ sinh học

(Đại học Khoa học Tự Nhiên)

QST

- Sinh học tế bào

- Di truyền (Lý thuyết)

- Sinh hóa (Lý thuyết)

- Vi sinh (Lý thuyết)

Công nghệ sinh học

(Đại học Quốc tế)

QSQ

- Sinh học tế bào

- Di truyền học

- Hóa sinh

- Vi sinh học

Sinh học

(Đại học Khoa học Tự Nhiên)

QST

- Sinh học phân tử   

- Di truyền

- Sinh lý động vật

- Vi sinh

Hóa sinh

(Đại học Quốc tế)

QSQ

- Sinh lý người và động vật

- Vi sinh học

- Hóa sinh lâm sàng

- Sinh dược học

Kỹ thuật y sinh

(Đại học Quốc tế)

QSQ

- Sinh lý người và động vật

- Sinh học

- Dược động học

- Thống kê trong khoa học sức khỏe

Công nghệ sinh học

(Đại học Bách Khoa)

QSB

- Vi sinh

- Hóa sinh học

- Sinh học tế bào

- Sinh học phân tử - Di truyền

-     

Trình độ tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đươngđể bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham giakỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.


4. Phương thức xét tuyển:

-     Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học. Xét điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp và lấy điểm khi đủ chỉtiêu. Đối với các thí sinh bằng điểm, sẽ xét tiêu chí phụ.

·       Tiêu chí phụ 1: Trung bình cộng các môn ngành gần

·       Tiêu chí phụ 2: Điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL, VNU-EPT, hoặc TOEIC 4 kỹ năng)

5. Hồ sơ đăng ký xéttuyển:

-        01 phiếu Đăng ký xét tuyển sinh ngành y khoa đối với thísinh tốt nghiệp đại học.

-        01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học.  

-        01 bảng điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đạihọc.

-        01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay chứng chỉVNU-EPT còn thời hạn trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký (nếu có).

-        Bài luận trình bày kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp của thí sinh.

-        01 bản sao giấy CMND / giấy căn cước công dân.Tìm hiểu thêm: