Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Năm 2020, Khoa Y ĐHQG-HCM tuyển sinh 3 ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học. Tất cả 3 ngành đều đào tạo theo hình thức chất lượng cao. Thí sinh cần có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 đề đủ điều kiện học năm nhất. Nếu chưa đủ điều kiện, thí sinh có thể học Tiếng Anh tăng cường do Khoa tổ chức giảng dạy.