Làm việc với Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Start Date/Time: 02 Tháng Ba 2015 3:30 CH
End Date/Time: 02 Tháng Ba 2015 4:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
09:00 Làm việc với Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức về việc gửi sinh viên thực tập tại bệnh viện
Thành phần: ThS.N.T.Kiệt (P.ĐT&CTSV), TS.N.X.C.Huyên (BM SL-SLB)
Địa điểm: Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức

Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 10 Tháng Ba 2015

 Return         

 Single