Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Thời Khóa Biểu
Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Năng khiếu
Start Date/Time: Thursday, March 5, 2015 3:30 PM
End Date/Time: Thursday, March 5, 2015 4:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
13:30 Tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh năm 2015 do ĐHQG-HCM tổ chức
Thành phần: P.ĐT&CTSV: ThS.BS.V.V.Phú, Ông L.P.An
Địa điểm: Trường THPT Năng khiếu, Tp.HCM

Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On Tuesday, March 10, 2015

 Return         

 Single     
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
 X