Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
ATbar
Thời Khóa Biểu
THI Y HỌC QUỐC PHÒNG - NHÓM 1
Start Date/Time: 12 Tháng Sáu 2015 8:00 SA
End Date/Time: 12 Tháng Sáu 2015 5:00 CH
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
THI Y HỌC QUỐC PHÒNG - NHÓM 1
(60 SV)
Phòng 606
Owned by NGUYỄN TUẤN KIỆT On 27 Tháng Giêng 2015

 Return         

 Single     
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019
Tra Cứu Thông Tin Kết Quả Tuyển Sinh Năm 2019