Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Trình Đơn  
 Search

HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG dành cho thí sinh và phụ huynh
HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG dành cho thí sinh và phụ huynh by tuyensinh on 12/4/2019
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đợt 1
Thông báo về việc xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Đợt 1 by kiet on 5/8/2018
Danh sách trúng tuyển ngành Y khoa chất lượng cao năm 2018
Danh sách trúng tuyển ngành Y khoa chất lượng cao năm 2018 by kiet on 5/8/2018
Danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2018
Danh sách trúng tuyển ngành Dược học năm 2018 by kiet on 5/8/2018
Ngưỡng điểm xét tuyển sinh đại học 2018 của Khoa Y - ĐHQG TP.HCM
Ngưỡng điểm xét tuyển sinh đại học 2018 của Khoa Y - ĐHQG TP.HCM by kiet on 17/7/2018
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, UTXT
Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, UTXT by kiet on 10/7/2018
Kết quả xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Kết quả xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT by kiet on 10/7/2018
Kết quả UTXT học sinh các trường THPT có thành tích học tập xuất sắc vào Khoa Y năm 2018
Kết quả UTXT học sinh các trường THPT có thành tích học tập xuất sắc vào Khoa Y năm 2018 by kiet on 10/7/2018
Xét tuyển ĐH ngành Y khoa CLC đối với thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần
Xét tuyển ĐH ngành Y khoa CLC đối với thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành gần by kiet on 22/5/2018
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Khoa Y năm 2018
Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào Khoa Y năm 2018 by kiet on 11/4/2018
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Khoa Y - ĐHQG-HCM by kiet on 1/4/2018
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM
Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQG-HCM by kiet on 27/3/2018
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT by kiet on 27/3/2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Khoa Y by kiet on 1/8/2017
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý
CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý by kiet on 30/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 19/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT by kiet on 19/7/2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2017 by kiet on 15/7/2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển năm 2017 by kiet on 12/7/2017
Thông báo việc gửi hồ sơ và xác nhận nhập học
Thông báo việc gửi hồ sơ và xác nhận nhập học by kiet on 27/6/2017
Hướng dẫn đăng ký Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM
Hướng dẫn đăng ký Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG-HCM by kiet on 16/5/2017
Các mốc thời gian cần lưu ý
Các mốc thời gian cần lưu ý by kiet on 24/4/2017
Tuyển sinh 2017 ngành Y đa khoa, ngành Dược học, và ngành y đa khoa chất lượng cao
Tuyển sinh 2017 ngành Y đa khoa, ngành Dược học, và ngành y đa khoa chất lượng cao by kiet on 24/4/2017
Bổ sung số lượng nguyện vọng ƯTXT học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017
Bổ sung số lượng nguyện vọng ƯTXT học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 by kiet on 23/4/2017
Thông tin về Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017
Thông tin về Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 by kiet on 23/4/2017
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Y
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Y by kiet on 23/4/2017
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQG-HCM
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQG-HCM by kiet on 23/4/2017
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ GD&ĐT by kiet on 13/3/2017
1 2 3